Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Αγωνιστικά τεστ FIFA

Διαβάστε παρακάτω τα όρια και τους χρόνους για τα αγωνιστικά τέστ των διαιτητων , επίπέδου FIFA.......


Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Α      Τ Ε Σ Τ       F I F A

1) SPRINT 40 ΜΕΤΡΩΝ(ΑΝΔΡΩΝ)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ S.L. - F.L. 6,2΄΄ 
ΒΟΗΘΟΙ S.L. - F.L. 6,0΄΄

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ F.L.2 – 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,4΄΄
ΒΟΗΘΟΙ F.L.2 – 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,2΄΄

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 5ης – 6ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,6΄΄
ΒΟΗΘΟΙ 5ης – 6ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,4΄΄

2) SPRINT 40 ΜΕΤΡΩΝ(ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ S.L. 6,6΄΄
ΒΟΗΘΟΙ S.L. 6,4΄΄


ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ F.L.- F.L.2- 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,8΄΄
ΒΟΗΘΟΙ F.L.- F.L.2- 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,6΄΄

3) ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150 ΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ S.L. - F.L. 30΄΄ - 35΄΄
ΒΟΗΘΟΙ S.L. - F.L. 30΄΄ - 40΄΄

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ F.L.2 30΄΄ - 40΄΄
ΒΟΗΘΟΙ F.L.2 30΄΄ - 50΄΄

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 4ης - 5ης –6ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 35΄΄ - 40΄΄
ΒΟΗΘΟΙ 4ης - 5ης –6ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 35΄΄ - 50΄΄
4) ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150 ΜΕΤΡΩΝ(ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ S.L 35΄΄ - 40΄΄
ΒΟΗΘΟΙ S.L. 35΄΄ - 45΄΄

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ F.L.- F.L.2- 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 35΄΄ - 45΄΄
ΒΟΗΘΟΙ F.L.- F.L.2 -4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 35΄΄ - 50΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: